Uw bedrijf floreert niet meer zoals u gewend bent. U kunt echter niet exact verklaren waarom uw bedrijf het slechter is gaan doen. De bedrijvendokter stelt binnen 48 uur een bedrijven analyse rapport op van uw onderneming. U weet daarna waar de knelpunten, zwakke partners, werknemers en plekken zich in uw bedrijf vinden. Bel nu naar onze bedrijvendokter en wellicht kunt u een faillissement voorkomen.